Start » Schrijfwedstrijd » De Gouden Eeuw - Schrijfwedstrijd

De Gouden Eeuw - Schrijfwedstrijd

Wie: IsGeschiedenis, Historsche Verhalen en Schrijven Online

In samenwerking met IsGeschiedenis en Historische Verhalen organiseert Schrijven Online de schrijfwedstrijd De Gouden Eeuw. De twintig beste verhalen worden gebundeld en zullen verschijnen in boekvorm tijdens De Maand van de Geschiedenis. De auteurs van deze verhalen krijgen een auteursexemplaar. De beste drie verhalen winnen daarnaast ook een mooi boekenpakket.

De Gouden Eeuw

De Gouden Eeuw, wat een tijd! Wie heeft er geen beeld bij? Hoog opgetuigde driemasters, in linie zeilend, vurend uit de bakboordkanonnen. Schatrijke kooplieden die op de Amsterdamse beurs, zwetend en handenwringend, hun kapitaal investeren in de risicovolle specerijhandel. Predikanten die galmend en met brede armgebaren de nieuwe leer verkondigen. Het volk dat ploetert en foetert alsof er nooit een Gouden Eeuw heeft bestaan.

Praktische informatie

Het verhaal moet aan een aantal harde criteria voldoen om geaccepteerd te worden:
1.    Het verhaal is gebaseerd op historische feiten en gebeurtenissen.
2.    Het verhaal past binnen het thema: de Gouden Eeuw.
3.    Het verhaal telt tussen de 1500 en 2500 woorden.
4.    Het verhaal is nog niet eerder gepubliceerd door een erkende uitgeverij of website.
5.    Het verhaal is ingestuurd voor de deadline van 1 augustus.

Het opsturen van het verhaal doe je via een formulier op de website van Historische Verhalen:

Heb je vragen of opmerkingen? Deze kan je sturen naar schrijfwedstrijd@historischeverhalen.n

Een lijst met mogelijke onderwerpen

Wil je wel schrijven, maar weet je zo gauw geen onderwerp? We hebben een lijstje met mogelijkheden voor je opgesteld. Let wel, het is maar een greep. Je mag zelf het verhaal verzinnen, als de historische achtergrond maar correct is.

1. Val van Antwerpen en de komst van de Vlamingen. Het begin van de Gouden Eeuw;
2. De Moedernegotie (Oostzeehandel). Winstgevender dan welke handel ook. Hoe drijf je handel in Danzig?
3. Compagnieën van verre, voorlopers van de VOC en WIC;
4. Ontdekten we wel de goede gebieden?
5. De koloniën: Nieuw-Amsterdam, het Caraïbisch gebied, Brazilië, West- en Zuid-Afrika, India, Ceylon, Oost-Indië, Tonkin, China en Japan;
6. Tyfus, scheurbuik, appelsienen en dodo’s;
7. Veldtochten, veldslagen en belegeringen. Wat deed Maurits nou eigenlijk bij Nieuwpoort?
8. Twaalfjarig Bestand. Godsdiensttwisten. Predikanten vervolgen elkaar;
9. Gereformeerden, wederdopers, papen. Hoe leefden ze en verdroegen ze elkaar?
10. Frederik Hendrik en zijn hof;
11. “Gokken” op VOC-winst;
12. Tulpengekte, 1637;
13. De recognitiegelden. We verkochten zelfs kogels aan de vijand!
14. Groeiende welvaart – toegenomen productie – slavenhandel;
15. De extreem rijken: De Haze, Van Collen, Trip;
16. De grote denkers: Hugo de Groot, Christiaen Huygens, Spinoza;
17. De grote schrijvers: Hooft, Vondel, Bredero;
18. De grote schilders: Rembrandt, Hals, Flinck;
19. Grote bouwers: Van Campen, Vingboons, De Keyser;
20. De grote staatslieden: Huygens, De Witt, Oldenbarnevelt;
21. De kinderen en de bedienden van de voorgaande categorieën;
22. De zwarte pagina’s: slavernij, koloniën, overheersing;
23. Amsterdam wilde geen oorlog, maar vrede en handel;
24. Verzet tegen de migratiestroom uit de Zuidelijke Nederlanden. De Spaanse Brabander;
25. Migratie uit de Duitse landen en Scandinavië. Een heel eind lopen of varen naar Amsterdam. Elsje Christiaens;
26. Armoe en de gevolgen. Diaconie, rasphuis.
27. Stadhuis op de Dam, centrum van de wereld;
28. De pest in de 17e eeuw. Hoe zag dat er nou uit?;
29. Engeland als concurrent. Zeeoorlogen. Engelse furie op Terschelling en wat gebeurde er daarna?
30. Redeloos, radeloos, reddeloos. Slachting in Zwammerdam. Het einde van de Gouden Eeuw.

Meer inspiratie nodig? Neem dan een kijkje op IsGeschiedenis en voor meer informatie en verhalen kijk op Historische verhalen.

Deadline: 1 augustus 2017
Winnen: 20 beste verhalen in verhalenbundel en 3 beste verhalen winnen een boekenpakket
Meer informatie: https://www.historischeverhalen.nl/schrijfwedstrijd-gouden-eeuw/

Like Schrijven Online op Facebook!

Like Schrijven Online op Facebook!

Vind ik leuk!
Schrijfles van Geertje Couwenbergh? Kom naar de Schrijven Magazine Schrijfdag 20

Kom naar de Schrijven Magazine Schrijfdag 2017!

Bestel nu je tickets

Door ervaren, professionele redacteuren. Goed én betaalbaar!

Meer informatie

Lees Tekstblad!

Neem een (proef)abonnement