Start » Schrijfwedstrijd » WEL wedstrijd flitsverhaal/prozagedicht i.s.m. Lions Club Leuven Erasmus

WEL wedstrijd flitsverhaal/prozagedicht i.s.m. Lions Club Leuven Erasmus

Wie: WeL i.s.m. Lions Club Leuven Erasmus

Wedstrijd flitsverhaal/prozagedicht WeL i.s.m. Lions Club Leuven Erasmus: alle ultrakorte verhalen zijn WeLkom d.w.z. sprookjes, fabels, parabels, verhalende cursiefjes e.d. (voor een volwassen publiek). Per deelnemer max. één tekst. (1 à 2 blz, anoniem in te sturen (zie hoger), op drie exemplaren vóór 15-12-2017.

Prijzen: 400 €, 200 €, 125 €.

Deadline: 15 december 2017
Winnen: 400 €, 200 €, 125 €.
Meer informatie: http://uwel.welkomstraat.be/wedstrijden